Mksa-systemet, enhedssystem med de fire grundenheder meter, kilogram, sekund og ampere; indført 1946 på grundlag af Giorgi-systemet. Alle mekaniske, elektriske og magnetiske størrelser kan udtrykkes i mksa-systemet, der er en del af SI-systemet.