Mixotrof, ernæringsmåde hos organismer, der ernærer sig dels autotroft, dvs. danner organiske stoffer ud fra uorganiske, dels heterotroft, dvs. udnytter allerede dannet organisk materiale. Mixotrofi er en almindelig ernæringsmåde hos akvatiske alger, fx visse stilkalger af slægten Chrysochromulina; mixotrofi er mere sjælden hos landplanter, hvor det kendes fra bl.a. kødædende planter som soldug og venus' fluefanger.