Mixlån, (1. led af eng. mix 'blande'), lån, der er en kombination af et annuitetslån og et serielån. Et annuitetslån er kendetegnet ved, at ydelsen efter skat er stigende over lånets løbetid, mens den er faldende for et serielån. Ved at kombinere de to lånetyper opnås en næsten konstant terminslig ydelse efter skat. 1985-93 var denne lånetype obligatorisk ved realkreditbelåning af boliger. I forhold til et annuitetslån har et mixlån et større afdrag i de første år efter dets optagelse. Se annuitet og serielån.