Missi dominici, (lat. 'herrens udsendinge'), embedsmænd, som især i karolingertidens Frankerrige blev benyttet af centralmagten til at styre rigets lokaladministration.