Missa solemnis, (lat. 'højtidelig messe'), større messekomposition af særlig festlig eller højtidelig karakter, modsat fx den korte missa brevis. Som værktitel blev betegnelsen anvendt af Beethoven til den store messe i D-dur op. 123, men den forekommer også hos komponister som Mozart og Luigi Cherubini.