Missa publica, (lat.), messe, hvor menigheden er til stede.