Misrekommandering er en juridisk betegnelse for nedsættende omtale i erhvervsforhold. Nedsættende omtale af en konkurrents varer eller forretningsforhold i øvrigt, der er utilbørlig på grund af omtalens form, eller fordi den angår uvedkommende forhold, anses for illoyal konkurrence og er i strid med Markedsføringsloven. Det gælder, hvad enten det omtalte forhold er sandt eller falsk.