Minus, (lat., adv. til minor 'mindre'), læseform for det matematiske tegn '−'. Tegnet bruges dels som regnetegn i subtraktion, fx 7−4 = 3, dels som fortegn i betydningen overgang til modsat tal, fx er 4 og −4 modsatte tal og dermed −(−4) = 4. Tegnet blev brugt første gang på tryk 1489 i en tysk regnebog.