Minoritet, (1. led af lat. minoritas 'mindretal', af minor 'mindre'), se mindretal og etnisk minoritet.