Minor er undersætningen i en syllogisme (den af præmisserne, hvori underbegrebet var subjekt, egentlig propositio minor; jf. fx Ludvig Holbergs komedie Erasmus Montanus, 4. akt, hvor Montanus siger til Per Degn: Proba minorem, dvs. bevis undersætningen).