Ministerråd, titel, som i udenrigstjenesten enten gives ambassadørernes stedfortrædere på de største ambassader eller chargé d'affaires, der varetager chefposter, samt visse diplomatiske medarbejdere i hjemmetjenesten, placeret under ambassadørklassen.