Minister for nordisk samarbejde, ministerembede, hvis formål er at varetage sager vedr. samarbejde mellem de nordiske lande; oprettet i 2001. De pågældende sagers departementale ekspedition sker i Udenrigsministeriet.