Minestryger, let orlogsskib, der er udviklet først i 1900-t. til udførelse af minestrygning (se minerydning). Generelle krav til en minestryger er ringe dybgang, lille magnetisk signatur, støjsvag gang samt evnen til at slæbe lange og tunge slæb. Minestrygere har længder på 40-70 m, tonnager på 100-1000 t, besætninger på 25-85 mand, en typisk rækkevidde ved marchfart (ca. 10 knob) på 2000 sømil og oftest sparsom bevæbning. Brug af træ og glasfiber ved skibsbygningen, minesikringsanlæg og støjsvagt maskineri af umagnetiske materialer nedbringer minestrygerens egen magnetiske og akustiske signatur.