Mineralsk terpentin, organisk opløsningsmiddel, som fås ved fraktioneret destillation af råolie. Kogepunktsintervallet er ca. 140-210 °C, og der er ofte et stort indhold af aromater. Se også organiske opløsningsmidler.