Mimamsa, (sanskrit 'undersøgelse'), filosofisk retning inden for hinduismen, et af de seks klassiske ortodokse systemer, darshana, i indisk filosofi. Mimamsa anvendes som en kortform for purvamimamsa eller karmamimamsa. Mimamsafilosofiens primære formål er udlægning og fortolkning af de vediske tekster. Den vil vise, at vedaernes indhold er evige sandheder, der ikke kan diskuteres, og dermed fastslå vedaernes autoritet. Mimamsafilosofien søger bl.a. at bringe fx vedaernes og brahmanaernes ofte modstridende opfattelse af offerhandlingerne, karma, i harmoni med hinanden. Den første samlede fremstilling af systemet er en mimamsasutra fra omkring 200-t. f.Kr., der tilskrives Jaimini. En anden filosofisk retning, der på en vis måde supplerer mimamsa, er uttaramimamsa, bedre kendt under navnet vedanta.