Millimeterbind, lavfalsede halvbind, bogbind, hvis rygmateriale kun rækker et par millimeter ind over papkanten på forside og bagside, og hvis hjørner er så små, at de næsten skjules af overtrækspapiret. Typen blev i de materialefattige 1940'ere opfundet af bogbinderen Henrik Park, der 1938-53 var indehaver af Anker Kysters Eftf. i København; se også rubowbind.