Millet-system, (1. led tyrk. millet 'nation, folk, religiøst fællesskab', af arab. milla 'religionssamfund'), den delvise juridiske og disciplinære autonomi, som Osmannerriget fra midten af 1400-t. tilkendte især rigets græsk-ortodokse, armensk-ortodokse og jødiske menigheder. Millet-systemet var fra omkring 1800 grundlag for især kristne nationalistiske og separatistiske bevægelser, der fremskyndede Osmannerrigets opløsning.