Militær strafferet og retspleje (Militær straffelov, retsplejelov og disciplinarlov 2006), Med ikrafttrædelse den 1.1.2006 blev tidligere lovgivning afløst af tre nye love: Militær straffelov, Militær retsplejelov og Militær disciplinarlov.