Mikstur, (af lat. mixtura 'blanding', afledt af miscere 'blande'), i orgler betegner mikstur blandingsstemmer, der for hver taste har flere piber (fx tre); disse klinger samtidig og er stemt i forskellige partialtoner til samme grundtone.