Mikrotubuli, rørformede proteinstrukturer, blot 25 nm i diameter, som i dyre- og planteceller kontrollerer den rumlige placering af proteinkomplekser og organeller samt styrer ciliebevægelser og kromosomernes vandring under celledelingen. Se celle.