Mikrolitter, 3-5 cm lange, geometrisk tilhuggede flintspidser, fremstillet af mikroflækker og anvendt som spidser og modhager i pile og spyd. Mikrolitter kendes fra forskellige jægersamfund i mesolitikum, i Danmark især fra Maglemose-kulturen, ca. 9000-6800 f.Kr.