Mikrofoni, det forhold, at en mikrofon er følsom for mekanisk påvirkning, fx ved at vibrationer fra gulvet forplantes til mikrofonen via det stativ, den er monteret på.