Mikrobiologi, biologisk fagdisciplin, som omhandler studiet af bakterier, virus og andre grupper af mikroorganismer. Mikrobiologien beskæftiger sig med mikroorganismernes mange funktioner; således er deres rolle i naturens kredsløb blevet udforsket og udnyttes både i jorddyrkning og forureningsbekæmpelse. Mikroorganismer har siden oldtiden fundet anvendelse i produktionen af flere forskellige typer af fødevarer, fx til hævning af brød, gæring af alkoholiske drikke og syrning af mælkeprodukter, men modsat er mikroorganismer også de største modstandere under bestræbelserne på at øge fødevarers holdbarhed eller hindre forgiftninger som fx botulisme eller Salmonella-infektioner (se også levnedsmiddelmikrobiologi, positiv mikrobiologi og prediktiv mikrobiologi). Industrielt anvendes mikroorganismer bl.a. til produktion af antibiotika og andre lægemidler samt enzymer og kemikalier. Med introduktionen af gensplejsning er der opstået en helt ny form for biologisk produktion af kemiske forbindelser, fortrinsvis lægemidler. Mikroorganismer forsøges i enkelte lande desuden udviklet som biologiske våben. Se også bioteknologi.