Mikrobiel løkke, mikrobielt fødenet i de frie vandmasser, se hav (havøkologi) og sø-økologi.