Mikrober, (af fr. microbe, af mikro- og gr. bios 'liv'), nu mindre benyttet betegnelse for mikroskopiske organismer, især bakterier, se mikroorganismer.