Migration, vandring, flytning, inden for samfundsvidenskab menneskers flytning over forskellige afstande, dvs. flytninger, nomadelivsformer samt vandringer hos forskellige erhvervskulturer. Se flygtning, erhvervskultur, folkevandringer, indvandrere, nomadisme og vandringer (de nationale vandringer).