Midtoceaniske rygge, MOR, system af sammenhængende højderygge omtrent midt i Jordens oceaner. Vanddybden over disse er som regel kun 2,5-3 km; til sammenligning er oceanbassinerne 5-6 km. Midtoceanrygge, der dannes ved havbundsspredning, udgør grænser mellem oceanbundspladerne. Se også pladetektonik og hav (geologi).