Middagsplads, et skibs konstaterede position ved middag. I astronomisk navigation bestemmes positionen normalt ved at kombinere middagsbredden med stedlinjer, der er beregnet på basis af målinger af Solen i løbet af formiddagen. Disse stedlinjer parallelforskydes ad den beholdne kurs med den beholdne distance; deres skæring med middagsbredden angiver middagspladsen.