Middagsbredde, i astronomisk navigation en breddebestemmelse, der foretages ved måling af Solens højde ved middag. Når højden er bestemt, og Solens deklination på måletidspunktet kendes, kan bredden regnes ud: Komplementvinklen til højden ± deklinationen (plus, hvis bredde og deklination begge er enten nord eller syd, minus, hvis de er modsat) giver observeret bredde.