Metropolis, i antikkens Grækenland en bystat, der lader udsendte kolonister grundlægge en ny bystat. I det romerske Egypten brugtes metropolis som betegnelse for en by, der var det økonomiske og administrative centrum for et distrikt (nomos), og det er formentlig denne sprogbrug, der ligger til grund for mange moderne sprogs anvendelse af metropolis i betydningen hovedstad.