Metronom, (af gr. metron 'mål' og -nom), apparat til bestemmelse og fastholdelse af tempoet i musik. Den mekaniske metronom virker ved et dobbeltpendul, hvis øverste vægt kan indstilles til det ønskede tempo (40-208 slag pr. minut). J.N. Mälzel (1772-1838) fik patent på metronomen i 1815, og flere af samtidens komponister, bl.a. Beethoven, påførte deres værker metronomtal (fx M.M. ♪ = 72), som dog i dag diskuteres. Den nyere elektroniske metronom kan give både et hørbart og et synligt signal.