Metrisk centner, (1. ord afledt af gr. metron 'mål'), dansk vægtenhed lig med 100 kg, som efter indførelsen af metersystemet i 1907 en overgang anvendtes som erstatning for den gamle vægtenhed centner.