Metol, 4-methylaminophenolsulfat, hvidligt krystallinsk stof, der benyttes som fremkaldestof i visse fotografiske fremkaldere (se fremkaldelse). Metol anvendes som registreret varemærke af firmaet Agfa; stoffet er eksemfremkaldende.