Methylpyrrolidon, N-methyl-2-pyrrolidon, C5H9NO, farveløs væske med kogepunkt 204 °C. Methylpyrrolidon finder udbredt anvendelse som opløsningsmiddel, bl.a. i farve- og lakindustrien og til gasrensning i den petrokemiske industri. Det er bionedbrydeligt og relativt ugiftigt og kan til mange formål erstatte klorerede opløsningsmidler.