Methanogener, (af methan og -gen), bakterier, der nedbryder organisk stof under dannelse af methan, se methanbakterier.