methanbakterier

Methanbakterier, methanogener, bakterier, der under nedbrydning af organisk materiale danner methan. Methanbakterier lever under iltfrie forhold, og deres aktivitet resulterer ofte i dannelse af store mængder methan, fx i ferskvandssedimenter, rismarker, kovomme, termitmaver og biogasanlæg. Dannelsen skyldes alle steder aktivitet af methandannende bakterier, der tilhører gruppen Archaea. I havet dannes methan kun dybt nede i sedimentet, da bakterier, der ånder med havvandets sulfat, udkonkurrerer de methandannende bakterier, indtil al sulfat er opbrugt.

De methandannende bakterier kan stort set kun bruge acetat eller brint samt kuldioxid som substrat for deres metabolisme, og de er derfor afhængige af en lang række hydrolytiske og forgærende bakterier, der kan nedbryde komplekse organiske stoffer som cellulose til acetat og brint. Når methangassen møder ilt, kan methanoxiderende bakterier sørge for en komplet iltning til vand og kuldioxid. Nogle steder i havet kommer der store mængder methan op som bobler (se boblerev) eller som opløst gas, og her er høj aktivitet af methanoxiderende bakterier. De methanoxiderende bakterier bruges i den bioteknologiske industri til fremstilling af protein ud fra naturgas, også kaldet single cell protein.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig