Metasomatose, (af meta- og gr. soma 'legeme', gen. somatos, og -ose), geologisk proces under metamorfe forhold, som medfører, at bjergarter ændrer kemisk sammensætning ved reaktioner med en gennemtrængende "væske". Grundstoffer fjernes og tilføres ved processen, der kan føre til malmdannelse. "Væsken" vil kun ved lave temperaturer og tryk være en egentlig væske, idet den ved de fremherskende metamorfe temperatur- og trykforhold er en tung gas med væskelignende egenskaber. Væskens væsentligste komponent er almindeligvis vand med et varierende indhold af kuldioxid, klor, fluor, svovl samt andre mobile grundstoffer.