Metapsykologi, egl. betegnelse for overordnede psykologiske teorier; især brugt om Freuds overordnede menneskesyn.