Metamorfopsi, (gr. meta- + -morf + -opsi), det at rette linjer forekommer krumme (på grund af en sygdom i nethinden).