Metacenter, punktet, hvor en lodret linje gennem et skibs opdriftscenter (tyngdepunktet for den fortrængte vandmængde) skærer diametralplanet ved en lille overkrængning. Afstanden mellem metacentret og skibets tyngdepunkt kaldes metacenterhøjden, og den siges at være positiv, hvis metacentret ligger over tyngdepunktet. Et skib med positiv metacenterhøjde vil være stabilt, dvs. selvoprettende ved mindre overkrængninger, mens et skib med negativ metacenterhøjde vil krænge over, indtil det når en stabil ligevægtsstilling, evt. vende helt rundt. Se også stabilitet.