Metabolit er et stof, der dannes og forbruges ved reaktioner i en celle eller en organisme i dennes intermediære stofskifte.