Mesterforening, sammenslutning af håndværksmestre inden for et eller flere fag. Med afskaffelsen af lavene ved Næringsloven 1857 stod erhvervslivet uden organisation. Savnet blev mærkbart med fremvæksten af arbejderorganisationerne i 1890'erne, og som modtræk mod fagforeningerne dannedes mesterforeninger og arbejdsgiverforeninger i et vist modsætningsforhold til Fællesrepræsentationen for Dansk Industri og Håndværk. Se arbejdsgiverforeninger, Dansk Arbejdsgiverforening, Fællesrepræsentationen for Dansk Industri og Haandværk, håndværk, Håndværksrådet og Industrirådet.