Messeoffer, et af mange navne for den romersk-katolske nadverliturgi. Messeofferlæren understreger, at den Kristus, der ofres i nadveren, er den samme som den, der engang ofrede sig på Golgatas kors, idet messeofferet dog er ublodigt. Meningen er ikke, at Kristi offer skal gentages. Det er sket én gang for alle, men messeofferet vil aktualisere Golgatas unikke sonoffer og gøre det nærværende og dermed virkningsfuldt for alle, der deltager i nadveren. Liturgisk sker dette i en anamnese, hvori menigheden minder Gud om hans Søns offer og beder ham om at lade det komme de troende til gavn. Se også eukaristi.