Messa di voce, (ital.), inden for musik en enkelt tones tiltagen i styrke (crescendo) fra piano til forte og tilbage igen (diminuendo). Jf. mezza voce og sotto voce.