Mesanmast, agterste mast på en række sejlskibstyper, fx galease, skonnert med flere end to master og bark. Mesanmasten, der ofte er den mindste, kan være i ét stykke (pælemast), men består som regel af undermast og stang. Sejlføringen er sædvanligvis et firkantet mesansejl anbragt mellem en gaffel og en bom foruden evt. også et topsejl.