Merger, (engelsk af merge 'sammensmelte'), i astronomi en sammensmeltningsproces, eller resultatet af en sådan, hvor to eller flere galakser optages i hinanden og danner en ny. Processen forekommer hyppigst i centrum af tætte galaksehobe. Det antages, at mergers er et vigtigt led i dannelsen af store galakser.