En mergelgrav er en fordybning opstået ved udgravning af mergel, en lertype med stort kalkindhold.