Menopause, tidspunktet for det klimakterielle ophør af menstruationerne, se klimakterium. Menstruationerne ophører som regel, når kvinderne er mellem 48 og 55 år med en median omkring 51,5 år. Hos nogle kvinder indtræder menopausen og klimakteriet meget tidligere, helt ned til 30-års-alderen. Man taler da om præmatur (for tidlig) menopause og climacterium praecox (for tidligt klimakterium), hvor der kan komme meget svære klimakterielle symptomer. Ønsker en sådan kvinde at blive gravid, er eneste mulighed, at hun får et donoræg, se ægdonation.