Meno betyder 'mindre'; anvendt fx i de musikalske foredragsangivelser meno mosso og meno forte.