Mene-tekel, (aramæisk), advarsel om ulykke og fald; jf. mene, mene, tekal, ufarsin.